אודות המחלקה:

היחידה הסביבתית ומחלקת הפיקוח עוסקת בכל תחומי איכות הסביבה, מטפלת בעברות סביבתית ע"פ חוק, מקדמת ומתפעלת את המחזור בתחום המועצה ועוסקת בחינוך סביבתי בקהילה, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

תחומי אחריות:

1.איכות הסביבה.

2.פיקוח סביבתי.

3.מחזור.

4.חינוך סביבתית

שעות פעילות

שיגרה.

באירועים חריגים המסכנים רכוש או נפש 24 ש"ע.

מוקד מועצה 24 שעות ביממה.

טבלת אנשי קשר - יחידה סביבתית ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
זאב שמחי מנהל פיקוח סביבתי 04-6533385 050-9488893 zeevsimhi@hagilboa.org.il
שרונה דואייב מזכירת פיקוח 04-6533290 sharona@hagilboa.org.il
דוד ביטון מפקח סביבתי 04-6533290 050-6788710 dudu@hagilboa.org.il
אפרת כרם רכזת חינוך סביבתי 04- 6533385 050-3000267 efratk@hagilboa.org.il