אודות המחלקה:

היחידה הסביבתית ומחלקת הפיקוח עוסקת בכל תחומי איכות הסביבה, מטפלת בעברות סביבתית ע"פ חוק, מקדמת ומתפעלת את המחזור בתחום המועצה ועוסקת בחינוך סביבתי בקהילה, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.

תחומי אחריות:

1.איכות הסביבה.

2.פיקוח סביבתי.

3.מחזור.

4.חינוך סביבתית

שעות פעילות

שיגרה.

באירועים חריגים המסכנים רכוש או נפש 24 ש"ע.

מוקד מועצה 24 שעות ביממה.

טבלת אנשי קשר - יחידה סביבתית ופיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרונה דואייב מזכירה ומנהלת משרד 04-6533290 sharona@hagilboa.org.il
דוד ביטון פקח סביבתי 04-6533290 050-6788710 dudu@hagilboa.org.il
אפרת כרם רכזת חינוך סביבתי וקיימות 04- 6533385 efratk@hagilboa.org.il
כרמל וייסמן בק רכזת רישוי עסקים 04-6533117