טלפון ראשי: 04-6400142 שלוחה 3 

טטלפון ראשי: 04-6400142 - שלוחה - 3לפון ראשי: 04-6400142 - שלוחה - 3
טלפון ראשי: 04-6400142 - שלוחה - 3