שעות קבלת קהל לחיסונים:
יום שני במועצה 14.00 עד 15.00
יום חמישי בכלביה 14.00 עד 15.00
יום ראשון חיסונים בישובים בין 16.00 עד 18.00 על פי תוכנית החיסונים השנתית