שמות הזוכים במכרזים

שם המכרז שם הזוכה
מכרז 03/14/קפ – המס' היה בטעות זה מכרז 10/14 – מתקן תפיסה,ת"ש וקו סניקה מג'נין למט"ש תענך שם הזוכה: ארזים תשתיות הגלבוע בע"מ.
מכרז 07/14 – הכנת שנת לימודים במוסדות חינוך במוא"ז הגלבוע 2014 שם הזוכה: זועבי אחמד
מכרז 08/14 – אומן –פיתוח כבישים 2,3,4 שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
 מכרז 09/14 –ביצוע 2 גני ילדים-גדעונה ומגן שאול שם הזוכה: פאוזי שחאדה בע"מ
02/14 – בניית אולם ספורט בית ספר אחווה גלבוע שם הזוכה: ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ
03/14 – 2 מגרשי כדורסל משולבים – בי"ס עמק חרוד שם הזוכה: דאמו הנדסה אזרחית בע"מ
מכרז 10/13 מערכת ביוב והחזרת המצב לקדמותו שם הזוכה: ס.א.ס עבודות פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 11/13 מגרש משולב מוקיבלה שם הזוכה: ס.א.ס עבודות פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 05/13 – אספקת כלי אצירה שם הזוכה: חב' דולב מוצרי פלסטיק בע"מ
מכרז 06/13 – אספקת משאית דחס שם הזוכה: חב' ש.וש פחטר יבוא ושיווק בע"מ
מכרז 07/13 – פיתוח תשתיות- 120 יח"ד-הרחבה חפציבה שם הזוכה: דקל אחר בינוי והשקעות בע"מ
מכרז 01/13/ז – שיפוץ מועדון (מרחב) בית השיטה שם הזוכה: פואז טאהא לעב' בניה ופיתוח בע"מ
מכרז 02/13/ז –שיפוץ מועדון נוער אביטל שם הזוכה: שחאדה פאוזי חב' לבנין בע"מ
מכרז 03/13 – פיתוח תשתיות 106 יח"ד-נורית שם הזוכה: ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ
מכרז 04/13 – פיתוח תשתיות 32 יח"ד-יזרעאל שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 01/13/קז- שדרוג תשתיות בישוב הותיק-אשכול 1-בית אלפא חפציבה,בית השיטה-השלמות שם הזוכה: ארזים תשתיות הגלבוע בע"מ
מכרז 03/13 – פיתוח תשתיות 106 יח"ד-נורית שם הזוכה: ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ
מכרז 04/13 – פיתוח תשתיות 32 יח"ד-יזרעאל שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 01/13/קז- שדרוג תשתיות בישוב הותיק-אשכול 1-בית אלפא חפציבה,בית השיטה-השלמות שם הזוכה: ארזים תשתיות הגלבוע בע"מ
מכרז 21/12/ז-שיקום כביש גישה לרמת צבי שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 22/12/ז – הסדרי בטיחות בישובי המועצה שם הזוכה:חב' דרך חדשה בתנועה בע"מ
מכרז 23/12/ז – מגרש ספורט-דבורה שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 22/12 – שיקום מגרשי כדורסל ברחבי המועצה שם הזוכה: מרדכי ישראל הנדסה ובנין בע"מ
מכרז 24/12 – הסדרי תנועה בישובים:מוקיבלה,סנדלה,טמרה,נעורה,טייבה שם הזוכה: חב' דרך חדשה בתנועה בע"מ
 מכרז 25/12 – מגרש ספורט חבר שם הזוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 21/12 – גן ילדים דו כיתתי-נעורה זוכה: בנייני הסולטאן תשתיות ופתוח בע"מ
מכרז 20/12 – גן ילדים חד כיתתי-מוקיבלה זוכה:פואז טאהא לעב' בניה ופיתוח בע"מ
מכרז 19/12 – גן ילדים חד כיתתי – גדיש זוכה: א.ח. חאלד לבניה בע"מ
מכרז 18/12 – תוספת גני ילדים חד כיתתיים ברם און ומרכז חבר זוכה: פואז טאהא לעב' בניה ופתוח בע"מ
מכרז 17/12 – כיכר ותחנת הסעה במרכז כפר יחזקאל זוכה: ס.א.ס עב' פיתוח וסלילת כבישים בע"מ
מכרז 16/12 – שיקום כבישים ושני כיכרות בגן נר זוכה: ס.א.ס עב' פיתו וסלילת כבישים בע"מ